Torki Food

xebanhmi.vn là một dự án thuộc chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Torki Food, trực thuộc công ty cổ phần thực phẩm quốc tế Torki.

Dự án có tầm nhìn định vị lại thị trường xe bánh mì đạt chuẩn và có quy trình đảm bảo: tư vấn thương hiệu khi khách hàng đặt mua xe bánh mì và tư vấn quy trình duy trình cửa hàng ổn định và bền vững.